Malm

Det kan høres ut som om navnet på bygda Malm kom av at det var et område med mye malm. Dette er rett og slett en tilfeldighet. Malm kommer av gårdsnavnet Malmo, som betyr en sandmo eller grusslette.