Marginalisering

Når noen blir marginalisert betyr det at de blir ekskludert eller faller utenfor av andre grunner. Dette skjer ofte ovenfor enkelte minoritetsgrupper, men kan også være diskriminering rettet mot enkeltpersoner.