Martin Tranmæl

Martin Tranmæl var fødd i Melhus i 1879. Han engasjerte seg tidlig politisk og kom til å verte ei sterk og drivande kraft i trøndersk og norsk arbeidarrørsle. Han var både pressemann og sentral tillitsvald i Det norske Arbeidarparti og i fagrørsla, og verka dessutan som lokalpolitikar og stortingsrepresentant. Han var vidgjeten som folketalar og agitator, men først og fremst var han organisasjonsmann. Han skapte og leidde fagopposisjonen av 1911.