Mental

Det mentale angår sinnet, sjelen, det indre jeg. Mentalt brukes ofte om noe forestillingspreget i motsetning til noe reelt. Vi kan ha forestillinger om landskapet, dette i motsetning til de fysiske sporene i landskapet.