Merder

Oppdrettsanleggene til matfisk består av en rekker merder. Dette er nettene som fisken svømmer rundt i, og er plassert enten enkeltvis eller samlet i anleggene. Merdene varierer i størrelse, men de er enten kvadratiske på ca 20 x 20 m eller runde med en omkrets på mellom 60 og 120 m. Merdene er ganske dype, ca 20-30 meter.