Milorg

Milorg var en militær motstandsorganisasjon som opererte i Norge under 2. verdenskrig. Organisasjonen ble godkjent av den norske regjeringen i London i 1941. Milorg skulle forberede og ha styrker klare til frigjøringen og støtte en eventuell alliert invasjon. De drev også med etteretning og hadde egne sabotasjegrupper.