Napoleonskrigene

Napoleonskrigene er en felles betegnelse på de krigene som ble utkjempet mellom Frankrike og ulike allianser av europeiske stormakter i perioden 1799-1815. Frankrike ble ledet av Napoleon Bonaparte og kampene ble først og fremst ført mot Storbritannia på den ene siden, og de tyske stater og Russland på den andre siden. Frankrike led det endelige nederlaget ved Waterloo i 1815.