Krig.NaziUngdom BilMed.jpg

(Trykk på bildet for full størrelse)

Nasjonal Samlings Ungdomsfylking

Hører til Dagligliv

Nasjonal Samlings Ungdomsfylking (NSUF), var Nasjonal Samlings organisasjon for barn og unge i alderen 10 - 18 år. NSUF var inndelt i Småhirden for jenter fra 10-14 år, Guttehirden (10-14 år), Jentehirden (14-18 år), samt Unghirden for gutter fra 14-18 år. øverste leder for NSUF var ungdomsfører og minister Axel Stang. NSUFs underavdelinger var som Hirden inndelt i lag, tropp, sveit, fylking og regiment. Lederbetegnelsene var også de samme som i Hirden, men i NSUF med forstavelsen «ung-», f.eks. ungsveitfører.
NSUF hadde en rekke lagfører- og tropps- førerskoler rundt om i landet, og en egen Førerskole på Jessheim. Den daglige aktiviteten i NSUF-lagene er ikke studert, men mye tyder på at den hadde preg av «speidervirksomhet» mer enn av politikk. Fra 1941 av ble det hvert år arrangert «sommer-» og «vinterleker» i NSUFs regi. Flere av de øverste NSUF- lederne hadde bakgrunn fra speiderbevegelsen, bl.a. Axel Stang og begge hans stabsledere i NSUF. Det er likevel klart at NSUF også formidlet NS-ideologien til medlemmene. Målet var, ifølge NSUF-ledelsen, å gjøre ungdommen til «et virkningsfullt og levende instrument for den nye tids ideer». Etternavnene til de Quisling utnevnte til verv i NSUF tyder på at de fleste var sønner og døtre av NS- medlemmer. Medlemmene i NSUF ble ikke strafferettslig forfulgt under rettsoppgjøret.

Kilde: Norsk krigsleksikon

http://lotus.uib.no/norgeslexi/krigslex/krigslex.html