Nasjonal Samling (NS)

Politisk parti stiftet i 1933 av Vidkun Quisling. Sterkt preget av fascisme og etter hvert nasjonalsosialisme. I partiet gjaldt "førerprinsippet". Ved siden av de mer vanlige partiorganer hadde NS også egne halvmilitære tropper, Hirden, etter italiensk og tysk mønster. Partiet oppnådde 27 850 stemmer ved stortingsvalget i 1933, og 26 577 stemmer ved valget i 1936, men fikk ingen mandater i Stortinget. Den 25.9.1940 erklærte okkupasjonsmakten NS som det eneste lovlige parti i Norge.