Nasjonalromantikken

Nasjonalromantikken er en retningen innen kulturhistorien som fikk uttrykk i blant annet litteratur, billedkunst, musikk og arkitektur. I Norge var denne stilen dominerende på midten av 1800-tallet. Det var nasjonalfølelsen som var det viktige i nasjonalromantikken. Av kjente nasjonalromantiske forfattere er Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Wergeland, Johan Sebastian Welhaven og Asbjørnsen og Moe. Av malere er kanskje Adolph Tidemand og Hans Gude mest kjent, mens Edvard Grieg, Ole Bull og Halfdan Kjerulf er kjente nasjonalromantiske komponister.