Nasjonsbygging

Nasjonsbygging er en prosess der det formes en nasjonal identitet i en folkegruppe. Nasjonsbygging er som oftest startet av en kulturell eller politisk elite. Virkemidler i nasjonsbygging kan være skriving av historieverk, skapelse av et nasjonalt skriftspråk og skole hvor nasjonale holdninger blir innprentet.