Norske Kvinners Nasjonalråd

Norske Kvinners Nasjonalråd (NKN) ble stiftet 8. januar 1904 og kom på bakgrunn av den såkalte "Hjelpekomité" nedsatt i 1902 av Gina Krog. Denne komitéen utarbeidet de første planene for NKN. Nasjonalrådet var en sammenslutning av forskjellige kvinneforeninger, med unntak Arbeiderpartiets kvinner. NKN skulle være en samordner for kvinneorganisasjonene. Ved siden av stemmeretten jobbet arbeidet de for likestilling på andre områder som økonomi og retten til å velge utdanning og yrke. Senere var de aktive pådrivere for mødreforsikringen og kvinnelig representasjon på Stortinget. Allerede fra tidlig av meldte NKN seg inn i International Council of Women hvor bare organisasjoner og foreninger ledet av kvinner, eller hvor kvinner var med i ledelsen, kunne bli medlem. Av andre kjente kvinner som hadde sentrale roller i NKN var blant annet Fredrikke Marie Qvam, Katti Anker Møller og Betzy Kjeldsberg.