Nydyrking

Nydyrking er opparbeiding av tilleggsjord til et eksisterende gårdsbruk.