Olav Kyrre

Olav Kyrre (ca 1050-1093) var konge i Norge fra 1067 til 1093. Han var sønn av Harald Hardråde som falt i slaget ved Stamford bru i 1066. Olav Kyrre ble innsatt som konge sammen med broren Magnus, men broren døde allerede i 1069 og etter det var Olav konge alene fram til sin død i 1093. Tilnavnet Kyrre betyr den fredelige, noe som passer godt siden hans regjeringstid var uten konflikter og krig. Olav Kyrre regnes som grunnleggeren av Bergen, og skal ha vært den første norske kongen som kunne lese og skrive.