Ole Anton Qvam

Olen Anton Qvam (1834-1904) var norsk huslærer, jurist og politiker med en lang karriere. Qvam var blant annet ordfører i Egge, stortingsrepresentant for både Nord- og Sør-Trøndelag, sorenskriver i Gauldal, fylkesmann i Nord-Trøndelag, justisminister og norsk statsminister i Stockholm de siste årene før han døde. Han hørte til Venstre, og var leder av partiet i to perioder på 1880- og 90-tallet. Qvam var gift med kvinnesakskvinnen Fredrikke Marie Qvam.