Ole Vig

Ole Vig (1824-1857) var en av Norges viktigste folkeopplysningsmenn. Han kom fra en husmannsplass i Stjørdal og fikk muligheten til å utdanne seg til lærer ved Klæbu seminar. Fra 1850 var han svært aktiv i folkeopplysningsarbeidet. Han jobbet blant annet for bedre lærerutdanning, høyere lærerlønn, lengre skoletid, mer omfattende fagkrets og mer levende opplæring.