Omgangsskole

Omgangsskole var skole som ble holdt på gårdene. Læreren gikk fra bygd til bygd og fra gård til gård for å undervise. Læreren gikk altså på omgang mellom gårdene. Dette var ofte i strøk med spredt bebyggelse hvor det var vanskelig å få barna til å komme til en skolebygning. Barna i området ble samlet på en av gårdene og hadde ofte undervisning i det samme rommet hvor også folkene på gården spiste og arbeidet.