Orlogsfartøyer

Hører til Napoleonskrigene

Orlogsfartøy er en betegnelse på havgående krigsfartøy. Ordet kommer fra det nederlandske ordet for krig: oorlog. Et annet ord for orlogsfartøy er marinefartøy.