Pantsette

Å pantsette betyr at man tar opp lån basert på verdien i det du pantsetter. Man kan blant annet gi lånegiveren en eiendel, et smykke f.eks, som sikkerhet for et lån. Lånegiveren beholder eiendelen til man har betalt tilbake all gjeld. Hvis du ikke betaler tilbake i tid, har lånegiveren rett til å selge eiendelen din for å få sin betaling. Hvis folk pantsatte gården sin for å få lån hos godseieren kunne eiendommen din være usikker hvis du ikke klarte å betale lånet ditt.

Brukt i