Paradoks

Paradoks betyr egentlig noe som strider mot almenn fornuft eller mening, men brukes stort sett som et uttrykk for noe som kan se ut som en selvmotsigelse.