Pedagogikken

Pedagogikk er læren eller vitenskapen om oppdragelse og undervisning.