Pengehushold

Pengehushold er et økonomisk system hvor penger brukes som betalingsmiddel for varer og tjenester. Fram til hamskiftet var dette i stor grad noe som ble forbundet med byene, men utover på 1800-tallet gjorde dette seg mer og mer gjeldende også i bondesamfunnet.