Pietismen

Pietismen var en retning innenfor kristendommen som ble særlig viktig på 1700-tallet. Den sa at kristenlivet ikke bare besto av tenkning, men også av fornuft og følelser. Det viktigste var at hver enkelt skulle få et personlig forhold til kristendommen. I Norge medførte pietismen blant annet en sterk interesse for misjon og innføring av konfirmasjonen i 1736. Innføringen av konfirmasjonen ledet igjen til nye bestemmelser om skole og opplæring som blant annet sa at barn måtte lære å lese for ikke å glemme det de lærte i kristendomsopplæringen. Nøysomhet, streng moral og streng kirketukt var noen av kjennetegnene ved pietismen.