Polyteknisk

Av poly - mange, og tekhne - ferdighet, kunst. Betyr flerteknisk - noe som omfatter flere tekniske fagområder eller hele samtidens tekniske vitenskap.