Pontoppidans forklaring

Forklaring til Luthers katekisme skrevet av Erik Pontoppidan den yngre i 1737. Pontoppidan var en dansk teolog og professor og biskop. Pontoppidans forklaring het egentlig "Sannhet til gudfryktighet", og ble brukt i kristendomsundervisningen i Norge til utpå 1900-tallet.