Primærnæringene

Primærnæringer er næringer som produserer råvarer; jordbruk, skogbruk, fiske og fangst.