Privilegium

Å gi et privilegium betyr å gi noen en særrett eller en særlig begunstigelse, fordel. Apotekeren fikk altså en rett til å drive apotek, og han var i en særstilling.

Brukt i