Prostitusjon

Hører til Seksualitet

Prostitusjon er kjøp og salg av seksuelle tjenester og involverer minst to parter - en kjøper og en selger. Betaling er en forutsetning for den seksuelle ytelsen. Kvinner som selger sex til menn er mest utbredt, men det finnes også menn som selger sex - da fortrinnsvis til andre menn.

Brukt i