Rasjonalisering

Rasjonalisering betyr at man organiserer produksjonen eller arbeidet slik at innsatsen både av penger og arbeid blir mest mulig effektiv.