Realskole

Realskoler var skoler opprettet av byborgerskapet på begynnelsen av 1800-tallet for elever som hadde behov for mer avansert undervisning enn den allmueskolene kunne gi, men som ikke skulle studere videre. Fra 1935 avløste realskolen middelskolen, og ble en påbygning til den 7-årige folkeskolen, og den ble en del av grunnskolen fra 1969.