Reidar Holtermann

Reidar Holtermann (1895-1966) var norsk artiellerioffiser som var major under 2. verdenskrig. Han ble internasjonalt kjent for sitt improviserte, men effektive forsvar av Hegra festning. Holtermann rømte til England i 1942, men jobbet videre med motstand derfra. Han var bl.a. sjef for Distriktskommando Trøndelag i 1944-45. Holtermann fikk en rekke norske og utenlandske ordener for sin innsats under krigen.

Brukt i