Repatrierer

Hører til Jødenes skjebne

Å repatriere betyr å sende tilbake til fedrelandet, vende tilbake til hjemlandet. Brukes gjerne om flyktninger og krigsfanger.