Reproduksjonsnivået

Reproduksjonsnivået er antall barn hver kvinne må føde for å opprettholde befolkningen over tid. Dette antallet er gjerne beskrevet som et samlet fruktbarhetstall. Reproduksjonsnviået ser kun på hvilket nivå fruktbarhetstallet må ligge på for å være høyere enn dødstallene, og tar ikke hensyn til inn- og utvandring. I dag kreves det et et samlet fruktbarhetstall på 2,08 for at fødslene skal utlikne dødsfallene, mens det faktiske fruktbarhetstallet er 1,90.