Repslagerne

Repslagere er håndverkere som lager tau, trosser og kabler. Denne prosessen het "å slå rep". Å slå betyr i denne sammenhengen å tvinne.