Robert Owen

f. 1771 - d. 1858. Ble allerede som 19-åring direktør for et bomullsspinneri i Wales. Senere startet han fabrikk sammen med sin svigerfar utenfor Glasgow og brukte alle sine penger på sosiale tiltak. Owen hadde stor innflytelse. Han ble blant annet opphavsmannen til den kooperative bevegelse (samvirke. Eksempler på forretning drevet av kooperasjon: samvirkelag, Coop). Han jobbet for velferdsordninger som skole til alle barn og kjempet mot misbruk av barns og unge menneskers arbeidskraft. I 1816 startet han verdens første barneasyl for sine fabrikkarbeideres barn.