Samferdsel

Samferdsel er et samlebegrep på transport - det være seg transport av personer, varer og informasjon. Eksempler på samferdselsområder er; jernbane, veg, sjøfart, luftfart, telefoni og radiokommunikasjon. I Norge har vi et eget Samferdselsdepartement som har ansvar for samferdsel og kommunikasjon i Norge. Post- og teletilsynet og Statens vegvesen er to av seks etater som hører under departement.