Sekundærnæringene

Sekundærnæringene bearbeider råvarer til å lage andre produkter og varer. Det er altså en utvikling av det som primærnæringene lager. Sekundærnæringer er industri, kraft- og vannforsyning, bygge- og anleggsvirksomhet, treforedling og oljevirksomhet.

Brukt i