Selskapet de Nødlidendes Venner

Selskapet de Nødlidendes Venner ble stiftet i 1827 av en gruppe av Trondheims velstående borgere som ønsket å bistå fattige med klær, sko og mat. I 1837 vedtok de å opprette Norges første barneasyl, og det var asylsaken de fra da av konsentrerte seg om. I 1858 endret selskapet navn til Trondhjems Asylselskap. Selskapet eksisterer fortsatt og driver i dag flere barnehager i Trondheim.