Sentralisering

Sentralisering er å samle f.eks. arbeidsplasser og tjenester rundt et begrenset og sentralt område - f.eks. fra små plasser til en større by.