Sentralkomiteen

Hører til Arbeid

Sentralkomiteen ble opprettet 16. april 1940. Den fikk i oppgave å organisere arbeids- og næringslivet og forhandle med tyskerne der okkupasjonen gjorde det nødvendig. Sentralkomiteen ble etter krigen bebreidet for at to av lederne, fylkesmann Johann Cappelen og ordfører Ivar Skjånes, underskrev et opprop som oppfordret norske arbeidere om å melde seg til arbeid på flyplassene Værnes og Lade.