Sirkumferens

Sirkumferens er en sirkel rundt et visst område med en bestemt radius. En sirkumferens ble gjerne fastsatt rundt bergverkene i Trøndelag fra midten av 1600-tallet, og betydde at at alle som eide skog innenfor sirkumferensen var pliktig til å kjøre ved til gruva. På grunn av sirkumferensen rundt bergverk som Løkken og Røros, ble det et skogløst belte gjennom hele Midt-Norge på midten av 1800-tallet. (Kilde: Orkla Industrimuseum, skoleoppgaver)