Sjølforsyning

Sjølforsyning betyr at man kan klare seg uten hjelp fra andre eller samarbeid med andre for å overleve. Vi sier ofte at det i det gamle bondesamfunnet var et sterkt innslag av sjølforsyning fordi bondefamiliene stort sett produserte for sitt eget forbruk og ikke for salg. I et sjølforsyningssamfunn benytter man seg av det man har tilgjengelig og lager mat, klær og forskjellige redskaper selv.