Skjørbuk

Hører til Sjukdom

Sykdom som skyldes C-vitaminmangel. De viktigste symptomene er blødende tannkjøtt, tretthet og mottakelighet for infeksjoner. Var tidligere spesielt utbredt blant sjøfolk.