Skonnerter

Skonnert var en skipstype som ble utviklet fra 1600-tallet. Skonnertene var to- eller flermastede og hurtiggående.