Special Operations Excecutive

Special Operations Executive, SOE, var en britisk hemmelig organisasjon, opprettet 19.7.1940 for å lede undergravningsvirksomhet og sabotasje mot fienden.

Fra starten interesserte SOE seg aktivt for det okkuperte Norge. De rekrutterte de første norske agentene og organiserte høsten 1940 en base på Shetland for skøytefarten på Norge. SOE samarbeidet med en annen britisk organisasjon, Directorate of Combined Operations, som skulle utføre "Hit-and run"-raids, og disse to sto bak det første raidet mot Lofoten i mars 1941, Claymore, hvor også nordmenn deltok.

Fra april 1941 økte SOE rekrutteringen av norske agenter med Martin Linge som leder. Men forholdet til norske myndigheter var ikke avklart, og det ble misstemninger både pga. tyskernes represalier etter raidene, og fordi nordmennene syntes at britene handlet helt på egen hånd.

Med opprettelsen av Forsvarets Overkommando (FO) i februar 1942 ble samarbeidet utvidet, og SOE Norwegian Section ble reorganisert under ledelse av oberst John Skinner Wilson, en skotte som snart vant alles tillit. Fortsatt besto visse problemer, fordi SOE foretrakk direkte kontakt med lokale motstandsorganisasjoner i stedet for at opplysninger ble kanalisert gjennom sentrale instanser, i Norge: Milorgs Sentralledelse (SL), Sverige: Legasjonens Militærkontor (Mi) og England: Forsvarets Overkommando (FO). Britene var heller ikke sikre på at regjeringen i London hadde hjemmefrontens fulle støtte. De siste problemer i forholdet mellom SOE og Milorg ble ryddet av veien under forhandlinger i Sverige i mai 1943.

Kilde: Norsk Krigsleksikon