Sonar

Sonar står for Sound Navigation and Ranging, og ble utviklet for å lokalisere ubåter og miner o.l. Brukes i ekkolodd blant annet på fiskebåter som måler havdybde, og for å lokalisere hvor fisken står.