Sosialisering

Sosialisering er en prosess der medlemmer av et samfunn lærer sosiale og intellektuelle normer og verdier. I oppveksten lærer vi hvordan vi skal oppføre oss, hvilke regler som gjelder og hvilke verdier vi skal ha. Gjennom denne prosessen lærer vi forskjellen mellom rett og galt. Det vi gjør blir ofte møtt av sanksjoner. Sanksjoner kan være positive eller negative. Hvis vi gjøre noe riktig får vi ros eller kanskje også en belønning, i motsetning til når vi gjør noe galt hvor vi kan få kjeft eller ros. Vi sosialiseres hele livet, men vi skiller mellom primærsosialisering og sekundærsosialisering. Primærsosialisering er oppdragelsesperioden og foregår stort sett i hjemmet. Sekundærsosialisering er det som foregår utenfor hjemmet - på skolen, med vennene, i fritiden. Dette er endret nå som mange barn er i barnehage hele dagen i stedet for hjemme. Det ser ut til at primærsosialisering nå også kan foregå andre steder enn i hjemmet.