Sosialisme

Sosialisme er en politisk ideologi som vektlegger likhet som fremste standard for det gode samfunn; størst mulig økonomisk og sosial likhet er målet, og kollektive løsninger som det beste virkemiddelet for å nå det målet. Sosialisme som politisk bevegelse oppstod i den moderne arbeiderklasssen som vokste fram på 1800-tallet.