Sosialistiske

Et sosialistisk parti eller partiprogram er bygget på sosialismen. Sosialismen setter likhet som standard for det gode samfunn. Målet er størst mulig økonomisk og sosial likhet. Det beste virkemiddelet for å oppnå denne likheten er kollektive løsninger - som f.eks at deler av skatten går til offentlige ordninger som er alle til gode.