Spedalske

Spedalske er mennesker som har sykdommen spedalskhet. Spedalskhet er en kronisk infeksjonssykdom som var svært vanlig i Norge fram til 1900-tallet. Sykdommen kalles også lepra og smitter ved direkte kontakt, ellers er det liten smittefare. Sykdommen forårsaker knuter og hudfortykkelser og de ytterste legemsdelen kan falle av. I dag kan spedalskhet behandles med antibiotika. Sykdommen er utryddet i de fleste land i den vestlige verden, mens mange fortsatt blir syke i utviklingsland.